Rólunk

A Társaság azonosító adatai

A társaság cégneve: Bank Biztonság Bizalom Zártkörű Részvénytársaság
A rövidített cégnév: BBB Zrt.
A Részvénytársaság székhelye: 1181 Budapest Darányi I. u. 12.
Levélcím: 1181 Budapest Darányi I. u. 12.
Telefonszáma: 292-3229, 294-1363
Telefax száma: 294-7227
E-mail cím: info@bbbzrt.hu
Az alapító okirat kelte: 1996. szeptember 01.
A cégjegyzék száma: 01 10 043208
Adóigazgatási száma: 12192045-2-43
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank, 12001008-00312509-00100005
A Részvénytársaság törvényességi felügyeleti szerve: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A Részvénytársaság alaptőkéje: 20 millió Ft, azaz Húszmillió forint.
A Részvénytársaság típusa: zártkörű részvénytársaság
Cégjegyzésre jogosultak: Igazgatóság tagjai a cégkivonat szerint

Cégünkről

A Társaság jogelődje 1994. március 1-én – mint Bank Biztonság Bt. – jött létre. A szolgáltatási feladatok növekedése hamarosan indokolttá tette, hogy 1995. január 1-jétől megalakuljon a Bank Biztonság Bizalom Kft. és mint a Bt. jogutódja teljesítse a megrendelői igényeket. A további, folyamatos fejlődés már lehetővé tette a gazdasági társaság magasabb formájának kialakítását, amikor 1996. szeptember 1-én a tulajdonosok közös akarattal létrehozták a Bank Biztonság Bizalom Részvénytársaságot.

A felsorolt gazdasági formák alatt a működést mindenkor a pénzügyi stabilitás jellemezte, ami egyben azt is lehetővé tette, hogy a megrendelői igényekhez alkalmazkodva minden szükséges feltételt biztosítsunk a szolgáltatás elvárt színvonalához.

A Bank Biztonság Bizalom Zrt. elismert működését stabil szakembergárda garantálja. A Társaság menedzsmentjének tagjai korábban a rendvédelmi szervek vezetői állományában dolgoztak, többségük több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezik. A vagyonőri állományban munkavállalóink fedhetetlen előéletű magyar állampolgárok, akik valamennyien rendelkeznek a törvény által előírt személy- és vagyonőri szakmai végzettséggel, erkölcsi bizonyítvánnyal és a rendőrhatóság által kiadott személy- és vagyonőri igazolvánnyal.

Vagyonvédelmi munkánk során minden esetben elsődleges cél a megbízók, vásárlók, vendégek és a dolgozók biztonságérzetének növelése és egyben az adott objektum komplex védelmének biztosítása. Ezt segíti elő az a törekvésünk is, hogy a megbízóink kérése alapján minden olyan feladatot is elvégzünk, amely nem tartozik a szorosan vett vagyonvédelemhez, de ahhoz illeszthető.

mp3 database pdf database